Elektro Gorenjska

 

100% implementirano (uspešno)

Mešana IKT omrežja za potrebe pametnih omrežij

V tem poglavju so predstavljeni novi pristopi k IKT  tehnologijam potrebnim v distribucijskih omrežjih.  Od visokonapetostnega, preko srednje napetostnega do nizkonapetostnega omrežja se pojavljajo različne zahteve in različne komunikacijske tehnologije.  Od optičnih omrežij na visokonapetostnem delu do večinoma radijskih omrežij po sistemu točka-več-točk v nizkonapetostnem delu distribucijskega omrežja. Glavni poudarek je dan na IKT sistemom na meji med srednje in nizkonapetostnim omrežjem od koder izvira največja količina podatkov Aktivnih omrežij. Opisano je trenutno stanje tehnike uporabljene v Elektru Gorenjska d.d.. Predstavljene so naše izkušnje z WiMAXom, digitalni radijem, optičnim omrežjem (FTTH (FTTSS)) in javnimi mobilnimi omrežji.

Preberite več...

 

Sistemi radijskih zvez za prenos digitalnih podatkov malih kapacitet v pametnih omrežjih

V tem poglavju so predstavljeni novi pristopi k IKT tehnologijam v distribucijskih omrežjih. Predstavljene so rešitve sodobnih ozkopasovnih IP radijskih sistemov od srednjenapetostnega do prenosnega elektroenergetskega omrežja.  Uporabljena je digitalna pristopovna radijska tehnologija na licenciranem ozkopasovnem VHF/UHF spektru, ki je pomembna in primerna tehnologija za SCADA komunikacije. Zadnje verzije, ki uporabljajo najmodernejše modulacijske sheme so primerne tudi za uporabo v sistemih, kjer si različne aplikacije delijo enotno komunikacijsko pot. 

Preberite več...