Integracija sistemov 

 

Cilji projektnega sklopa 

Cilj projektnega sklopa je vzpostavitev potrebne integracijske platforme in hkrati razvoj in testiranje integracijskih tehnologij, predvsem semantičnega modeliranja in informacijskem sloju, kjer se v skladu z Evropsko referenčno arhitekturo za pametna omrežja uporablja CIM model, oziroma standardi IEC 61968, IEC 61970 in IEC 62325. 

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Ključnega pomena za uspešnost koncepta pametnih omrežij je sočasna izraba razpoložljivih elementov pametnih omrežij oziroma razpoložljivih tehnologij in rešitev, kar pa zahteva učinkovito izmenjavo podatkov med različnimi inteligentnimi napravami in informacijskimi sistemi znotraj podjetij, kot tudi izmenjavo podatkov med podjetji, ki nastopajo na energetskem trgu.


 Slika 1: Interoperabilnostni sloji (GWAC1)

 

Integracija temelji na interoperabilnosti sistemov, ki so predmet integracije. Le-to pa moramo obravnavati v več slojih (slika 2), od osnovne povezljivosti in komunikacijskega sloja, do višjih slojev, kot so informacijski, funkcijski in poslovni. Prva dva sloja učinkovito rešujejo sodobne IKT tehnologije, vendar le-te same po sebi en zadostujejo za integracijo teh sistemov, saj glavno vprašanje ni več kako prenašati podatke, temveč kaj prenašati! Tukaj so ključnega pomena ustrezni podatkovni modeli, ki omogočajo opis in predstavitev znanja z določenega področja uporabe, oziroma specifikacijo konceptualizacije, kar imenujemo ontologija. Gre za semantične modele informacijskega sloja, ki omogočajo strojno razpoznavanje pomena informacij. Skupaj z ustrezno arhitekturo informacijskih sistemov, kot je na primer poslovna informacijska arhitektura temelječa na storitveno usmerjeni arhitekturi, pridemo do učinkovite platforme, ki zelo olajša sicer precej zahtevno integracijo sistemov. 

 

Ciljni projekti 

CILJNI PROJEKT Izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo
OPIS TRENUTNEGA STANJA VSA EDP: Trenutna izmenjava podatkov med akterji na trgu z električno energijo je ustrezna.                                           
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Razvoj področja v skladu z zahtevami akterjev na trgu z EE.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami akterjev na trgu z EE.
Dolgoročne (do 10 let )
Razvoj področja v skladu z zahtevami akterjev na trgu z EE.

 

CILJNI PROJEKT Integracija sistemov znotraj EDP
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Aktivno sodelujemo v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
EL: Razvojne aktivnosti na področju modela CIM
EP: Integracija sistemov se bo začela po uspešni vpeljavi GIS. Začetek intenzivnih aktivnosti je predviden v letu 2014.
EM: Povezava baz podatkov BTP in DCV preko CIM platforme
EC: Aktivno spremljanje razvoja tehnoloških rešitev in snovanje strategijo razvoja.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadaljevanje aktivnega sodelovanja v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadaljevanje aktivnega sodelovanja v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadaljevanje aktivnega sodelovanja v mednarodnih projektnih skupinah na področju semantičnega modeliranja - CIM model.
Priprava testnega okolja in vmesnikov CIM.
Testiranje koncepta CIM ter predvidena realizacija produkcijskega okolja.