Vodenje omrežja

 

Cilji projektnega sklopa

Cilj projektnega sklopa je  prilagoditev sistema vodenja omrežja tako, da bo sistem vodenja omrežja na osnovi pregleda stanaj v omrežju sam izvajal določene funkcije prilagajanja delovnih točk razpršenih virov v omrežju in bo znal v realnem času ugotoviti mesto okvare ter izvesti rekonfiguracijo omrežja na tak način, da nadaljnje obratovanje ne bo ogroženo.

 

Utemeljitev projektnega sklopa 

Težava pri vključevanju razpršenih virov v omrežje je med drugim dejstvo, da se te vire vključuje na osnovi analize, ki obravnava hkratna najhujša možna stanja v omrežju (ekstreme oz. t.i. "worst-cas-scenario"). Vendar pa ti ekstremi v omrežju nastopijo le redko, pa še to ne vsi različni naenkrat. Zaradi tega je mogoče v omrežje vključiti več razpršenih virov, kot jih je mogoče vključiti na osnovi današnjega stanja tehnike v distribucijskem omrežju. Potreben pogoj za to je možnost vodenja omrežja na način, da v času nastopa ekstremnih stanj v omrežju tak sistem ponastavi določene nastavitve v obratovanju razpršenega vira, kot sta:

  • dovoljena maksimalna moč vira in

  • želena napetost na sponkah vira.

Težavo v omrežju povzročajo tudi okvare v distribucijskem omrežju, zaradi katerih izpadejo deli omrežja, ki bi se bili drugače ob primernem načinu vodenja takega omrežja sposobni samostojno ohraniti (rekonfiguracija ali celo otočno obratovanje). Zaradi tega je potrebno v delih omrežja, ki so se sposobni samostojno ohraniti, vzpostaviti takšen sistem vodenja, ki bo pravočasno lociral okvare in v primeru možnosti ohranitve dela omrežja to tudi izvedel.

 

Ciljni projekti

Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja

Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju 

 

CILJNI PROJEKT Lociranje okvar in povečanje zanesljivosti obratovanja
OPIS TRENUTNEGA STANJA EC, EG, EL, EM: Lociranje okvar in ločevanje poškodovanih delov omrežja je ustrezno rešeno s sistemom daljinsko krmiljenih stikal, ki z ustreznimi algoritmi omogočajo izolacijo poškodovanega dela omrežja in zagotavljajo zanesljivost obratovanja zdravih delov omrežja.
EP: Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v daljinski center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo električno energijo na lokacijah, kjer so razpršeni viri energije zelo oddaljeni od RTP.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Nadgradnja sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečanje zanesljivosti obratovanja.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Nadgradnja sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečanje zanesljivosti obratovanja.
Dolgoročne (do 10 let )
Nadgradnja sistemov za lociranje okvar in daljinsko upravljanje stikalnih naprav za povečanje zanesljivosti obratovanja.

 

CILJNI PROJEKT Vodenje RV ob visokem deležu RV v omrežju
OPIS TRENUTNEGA STANJA EG: Sodelovanje v mednarodnem projektu Increase, kjer je predvidena sistemska regulacija delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti omrežja.
EL: Analiza stanja in ustreznosti merilnih naprav in opreme daljinskega vodenja pri posameznih proizvajalcih električne energije iz sončnih elektrarn.
EP: Aktivnosti so predvidene po integraciji DMS funkcionalnosti v daljinski center vodenja. Predvideno pa je uvajanje kompenzacije z jalovo električno energijo, kjer so razpršeni viri energije zelo oddaljeni od RTP.
EC, EM: Spremljanje delovanja RV, vodenja ne izvajamo.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Kratkoročne (2 leti)
Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV. Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije.
Srednjeročne (2 - 5 let )
Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV. Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije.
Dolgoročne (do 10 let )
Praktična izvedba sistema regulacije delovne in jalove moči za zagotavljanje kakovosti napetosti v omrežju z visokim deležem RV. Analiza obratovanja in nadgradnja sistema regulacije.