Krmiljenje odjema industrijskih in poslovnih odjemalcev v Elektro Ljubljana

50% implementirano (delno uspešno)

Realizacija pilotnega projekta na področju krmiljenja oziroma prilagajanja odjema industrijskih odjemalcev z vzpostavitvijo t.i. virtualne elektrarne. V teoriji pametnih omrežij predstavlja virtualna elektrarna eno izmed možnih orodij oziroma elementov pametnih omrežij. Kot orodje omogoča izvajanje storitev prilagajanja odjema in/ali razpršene proizvodnje, enega ali več deležnikov, kot rezultat pa preprečuje preobremenitev v distribucijskem omrežju. Storitev virtualne elektrarne se lahko uporabi tudi za optimizacijo portfelja dobavitelja, z vidika elektroenergetskega sistema pa je lahko vključena tudi v zagotavljanje terciarne rezerve na prenosnem omrežju. Z virtualno elektrarno tako lahko znižujemo obremenitev omrežja, brez investicij v nove vire energije. S prilagajanjem obremenitve v največjem deležu običajno sodelujejo končni industrijski odjemalci, če jim to dopuščajo njihove tehnične in tehnološke omejitve. 

Nazaj na seznam