Daljinsko vodene transformatorske postaje v Elektro Ljubljana

100% implementirano (uspešno)


Začetki avtomatizacije SN mreže v podjetju EL segajo v devetdeseta let. V tem obdobju so bili narejeni tudi prvi koraki pri uvajanju vodenja in avtomatizacije v SN omrežja. V vozliščih SN omrežja so se gradile razdelilne postaje (RP), v srednjenapetostne vode so se namesto klasičnih ločilnih mest z ročnim pogonom začela vgrajevati daljinsko vodena ločilna  mesta,  z zaščito in lokalno avtomatiko.

Z avtomatizacija SN omrežja se je vodenje vedno bolj bližalo odjemalcu, hkrati pa je vedno večjo vlogo dobival telekomunikacijski sistem. Distribucijska podjetja so pričela z gradnjo optičnega omrežja, posodabljanjem radijskih zvez in izgradnjo telekomunikacijskih sistemov s katerimi bi bili sposobni prenesti informacije iz omrežja do centrov vodenja in ukaze v povratni smeri.

Vodenje SN mreže in TP je v polni operativni rabi in uvedeno tam, kjer je to upravičeno.


Nazaj na seznam