NOVICE IN DOGODKI

Archive by category: NoviceNazaj
RSS
Vse uporabnike, ki so podali vlogo za pridobitev soglasja za razpršene vire proizvodnje najkasneje do 31. 12. 2023, obveščamo, da smo v letu 2023 podjetja za distribucijo električne energije, prejela več kot 48.000 vlog za izdajo soglasji za priključitev razpršenih virov na distribucijsko omrežje, od tega več kot polovico v zadnjih treh mesecih (oktober, november, december).
Preberite več
Kategorije: Novice |

Znane so tarifne postavke omrežnine za leto 2024

objavljeno
S 1. julijem 2024 se začne uporabljati nov način obračunavanja omrežnine. V praksi to pomeni različno prerazporeditev stroškov med odjemne skupine končnih uporabnikov.Tipični gospodinjski odjemalec (poraba približno 4000 kWh na leto) bo tako na letni ravni plačal za 2,41 EUR oz. 1 % manj omrežnine. Približno enak učinek bo tudi pri malih poslovnih odjemalcih. Če bi nov obračun omrežnine veljal celo leto, bi ta odjemalec na letnem nivoju, ob nespremenjeni rabi omrežja,...
Preberite več
Kategorije: Novice |

Poročilo o poškodbah na distribucijskih podjetjih

objavljeno
V letu 2023 je elektrodistribucijska podjetja (EDP) prizadelo več hujših naravnih ujm večjih razsežnosti, ki so povzročile številne okvare na distribucijskem elektroenergetskem omrežju. Pri tem je nastala večja gmotna škoda, ki jo bodo EDP pokrivala deloma z zavarovalninami, deloma z lastnimi sredstvi vzdrževanja ter s prerazporeditvami v načrtih investicijskih vlaganj. Pri odpravi posledic ujm je bilo angažiranih veliko lastnih zmogljivosti kot tujih podizvajalcev....
Preberite več
Kategorije: Novice |
Oškodovanci, ki so utrpeli škodo v naravni ujmi avgusta 2023, naj se za vse informacije glede upravičenosti do interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov ter za oddajo vloge za povrnitev nastale škode obrnejo na občinske komisije, ki izvajajo popis škode.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Gospodarsko interesno združenje za distribucijo električne energije bo naslednji dve leti vodil Uroš Blažica, predsednik uprave Elektro Primorska. Mandatno obdobje traja od 1. junija 2023 do 31. maja 2025.Več o organiziranosti združenja in članih je na voljo na naslednji povezavi: Organiziranost (giz-dee.si)
Preberite več
Kategorije: Novice |
Konec marca 2023 se je v Volčah pri Tolminu uspešno zaključila skupna vaja GIZ skupine za odpravljanje posledic neurij in vremenskih ujm na distribucijskem elektroenergetskem omrežju – havarijski stebri.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji.
Preberite več
Kategorije: Novice |

Pot v nizkoogljično prihodnost bo zelo zahtevna

objavljeno
Vztrajnemu povečevanju deleža obnovljivih virov bo potrebno prilagoditi elektroenergetsko omrežje, spremeniti se morajo tudi navade uporabnikov.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Gradimo zeleno prihodnost - 7. strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije
Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so zopet združili moči in organizirali že sedmo strateško konferenco elektro distribucije Slovenije. Na letošnji konferenci z naslovom »Gradimo zeleno prihodnost« so tuji in slovenski gostje v ospredje postavili trajnost in z njo povezane izzive, ki so pred nami na področju zelene prihodnosti. 
Preberite več
Kategorije: Novice, Izjave za medije |
V četrtek, 8. septembra 2022, od 9. ure dalje, bo v Festivalni dvorani na Bledu potekala 7. strateška konferenca z naslovom Gradimo zeleno prihodnost, objavljamo povezavo, na kateri bo mogoče spremljati konferenco.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Stran 1 od 5 PrvaPrejšnja [1]