NOVICE IN DOGODKI

Archive by author: Renata KrižnarNazaj
RSS

Spletna povezava do 8. strateške konference

objavljeno
V sredo, 3. aprila 2024, od 9. ure dalje, bo v Konferenčnem centru Perla v Novi Gorici potekala 8. strateška konferenca z naslovom Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj.Za vse, ki ste se na dogodek prijavili v spletni obliki, objavljamo povezavo, na kateri bo mogoče spremljati konferenco. Konferenca traja od 9. do 15. ure, povezava bo aktivna že nekaj minut prej.https://youtube.com/live/oxeHnxpc2_w?feature=share
Preberite več
Kategorije: Novice |
Vse uporabnike, ki so podali vlogo za pridobitev soglasja za razpršene vire proizvodnje najkasneje do 31. 12. 2023, obveščamo, da smo v letu 2023 podjetja za distribucijo električne energije, prejela več kot 48.000 vlog za izdajo soglasji za priključitev razpršenih virov na distribucijsko omrežje, od tega več kot polovico v zadnjih treh mesecih (oktober, november, december).
Preberite več
Kategorije: Novice |

Znane so tarifne postavke omrežnine za leto 2024

objavljeno
S 1. julijem 2024 se začne uporabljati nov način obračunavanja omrežnine. V praksi to pomeni različno prerazporeditev stroškov med odjemne skupine končnih uporabnikov.Tipični gospodinjski odjemalec (poraba približno 4000 kWh na leto) bo tako na letni ravni plačal za 2,41 EUR oz. 1 % manj omrežnine. Približno enak učinek bo tudi pri malih poslovnih odjemalcih. Če bi nov obračun omrežnine veljal celo leto, bi ta odjemalec na letnem nivoju, ob nespremenjeni rabi omrežja,...
Preberite več
Kategorije: Novice |

Poročilo o poškodbah na distribucijskih podjetjih

objavljeno
V letu 2023 je elektrodistribucijska podjetja (EDP) prizadelo več hujših naravnih ujm večjih razsežnosti, ki so povzročile številne okvare na distribucijskem elektroenergetskem omrežju. Pri tem je nastala večja gmotna škoda, ki jo bodo EDP pokrivala deloma z zavarovalninami, deloma z lastnimi sredstvi vzdrževanja ter s prerazporeditvami v načrtih investicijskih vlaganj. Pri odpravi posledic ujm je bilo angažiranih veliko lastnih zmogljivosti kot tujih podizvajalcev....
Preberite več
Kategorije: Novice |
Oškodovanci, ki so utrpeli škodo v naravni ujmi avgusta 2023, naj se za vse informacije glede upravičenosti do interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov ter za oddajo vloge za povrnitev nastale škode obrnejo na občinske komisije, ki izvajajo popis škode.
Preberite več
Kategorije: Novice |
Informacije za uporabnike, ki so jih prizadele poprave
Preberite več
Kategorije: |
Neurja, predvsem pa nevihtne celice, ki v drugi polovici julija prehajajo Slovenijo, so povzročila tudi številne okvare na elektrodistribucijskem omrežju, zaradi česar je prišlo do prekinitev napajanja z električno energijo na večih območjih po Sloveniji. Ekipe elektromonterjev vseh petih distribucijskih podjetij na terenu vlagajo velike napore v to, da so prekinitve napajanja z električno energijo čim krajše. Ob tem je treba izpostaviti, da je pri njihovem zahtevnem delu varnost na ...
Preberite več
Kategorije: |
Na računih za električno energijo smo julija vsi uporabniki že prejeli informacijo o dogovorjeni moči.
Preberite več
Kategorije: |

10. julij je svetovni dan elektromonterjev

objavljeno
Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije ob tem izreka zahvalo svojim elektromonterjem, ki s predanim delom skrbijo za nemoteno delovanje slovenskega elektrodistribucijskega omrežja. Elektromonterji, ki delujejo v okviru petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, skrbijo za 64.000 km elektroenergetskega omrežja in skoraj 960.000 merilnih mest.
Preberite več
Kategorije: |

Nov način obračuna omrežnine v letu 2024

objavljeno
Nov tarifni sistem se nanaša samo na omrežnino. Njegov cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči.Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval.Glavne značilnosti novega tarifnega...
Preberite več
Kategorije: |
Stran 1 od 2 PrvaPrejšnja [1]