NOVICE IN DOGODKI

5. strateška konferenca elektrodistribucije

objavljeno

Spoštovani,

Govorci bodo predstavniki resornega ministrstva, regulatorja in upravljavca kapitalskih naložb (lastnika), predstavniki distribucij sosednjih držav in strokovnjaki, ki bodo predstavili trende na področju razvoja elektrodistribucije. Vse, ki vas tematika zanima,

vljudno vabimo na peto

Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije 2019

z naslovom

DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA, NOSILEC PREHODA V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO,

ki bo potekala v sredo, 3. aprila 2019, od 9. ure dalje
v Grand hotelu Rogaška Slatina v Rogaški Slatini.

 

Dogodek je aktualen tako v luči podnebnih sprememb, ki smo jim priča, kot tudi delovanja sistema distribucije električne energije ob napovedani rasti potreb po električni energiji, elektrifikaciji ogrevanja in prometa, vključevanju in upravljanju razpršenih virov in hranilnikov ter prilagajanju odjema in proizvodnje.

Električna energija je zaradi svojih lastnosti energija prihodnosti. Nadomestila bo ostale vrste energentov, ki pri rabi sproščajo toplogredne pline in tako povzročajo podnebne spremembe. Elektroenergetski sistem bo tako doživel velike spremembe. Ključne spremembe pa se že danes dogajajo na distribucijskem omrežju. Poraba električne energije raste, razpršeni viri, ki jih je v distribucijskem omrežju potrebno upravljati, se vedno v večji meri vključujejo v distribucijsko omrežje. Trendi razvoja spodbujajo elektrifikacijo ogrevanja in prometa pri končnih uporabnikih. Politika stavi na hranilnike energije, prav tako bo prilagajanje odjema nujno potreben ukrep. Tudi primerna organiziranost področja distribucije električne energije in možnost izvajanja sistemskih storitev predstavljata pomembna ukrepa pri prilagajanju spremembam.

Namen konference je strokovni javnosti na osnovi sprejetega razvojnega načrta elektrodistribucijskega sistema predstaviti možnosti in aktivnosti distribucij na eni strani ter tveganja za njegovo nerealizacijo na drugi strani ob sočasnem vključevanju podnebnih sprememb in regulatorja.

 

PROGRAM 5. strateške konference (.pdf)

 

Informacije in prijava:
Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna vaša e-prijava.

Prijave sprejemamo do vključno 1. aprila 2019.

 

 

Morebitno vprašanje pošljite na elektronski naslov: konferenca@giz-dee.si. Navedite naziv organizacije, vaše ime, priimek in e-kontakt ter si zagotovite svoje mesto na dogodku.

Dodatne informacije o dogodku in utrinke preteklih konferenc najdete na: www.giz-dee.si.

Veseli bomo vaše udeležbe!

 

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) distribucije električne energije sestavljajo družbe:

Nazaj