Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu Flex4Grid

EU projekt Flex4Grid

Podjetje Elektro Celje, d.d. je kot član mednarodnega konzorcija, uspešno kandidiralo na razpisu evropskega programa za razvoj in raziskave Horizon 2020 s projektom Flex4Grid, ki se nanaša na rešitve, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov, tako pri porabi, ka­kor tudi pri proizvodnji električne energije.

Pilotna namestitev razvite opreme in rešitev bo nameščena pri končnih odjemalcih za števcem električne energije in ne v naši infrastrukturi v elektroenergetskem sistemu oz. na elektroenergetskih napravah. Zato lahko storitve pri tem projektu smatramo kot zunanje storitve.

 

Vsebinsko se EU projekt Flex4Grid osredotoča na:

·         razvoj rešitve za obvladovanje, upravljanje in analitiko podatkov vezanih na dinamično upravljanje porabe (DSM/DR) in razpršenih virov,

·     "Prosumer (Producer-consumer) management" - enovito/integrirano upravljanje in dinamično prilagajanje porabe in (mikro)generacije pri uporabniku trenutnim razmeram v distribucijskem sistemu,

·         zagotavljanje varnosti in zasebnosti uporabnikov, zlasti s stališča uporabe njihovih podatkov, npr. števčne meritve,

·         poslovni vidiki in poslovni modeli.


Elektro Celje ima vlogo "end-user" organizacije, ki predvsem

·         z zahtevami usmerja razvoj,

·         zagotavlja potrebne vhodne podatke za razvoj, npr. števčne podatke/uporabniške profile,

·      zagotavlja realno okolje/poligon z določenim številom testnih uporabnikov/odjemalcev s pametnimi števci in/ali mikrogeneratorji za pilotno postavitev in testiranje/evalvacijo rešitev,

·         aktivno sodeluje pri postavitvi pilota in izvedbi pilotnih testiranj.

 

Koncept:

Partnerji v projektu:

1.    TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (VTT), 02446794, established in TEKNIIKANTIE 4 A, ESPOO 02044 VTT, Finland, FI02446794,

2.    SAE-AUTOMATION, S.R.O (SAE) SRO, 31630057, established in GORKEHO 32, NOVA DUBNICA 01851, Slovakia, SK2020437716,

3.    SMART COM DOO INFORMACIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEMI (SMART COM DOO) DOO, 5315727000, established in ULICA BRNCICEVA 45 CRNUCE, LJUBLJANA 1231, Slovenia, SI82796998,

4.     INSTITUT JOZEF STEFAN (JSI), 10078200, established in Jamova 39, LJUBLJANA 1000, Slovenia, SI55560822,

5.  FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V (Fraunhofer) EV, VR4461, established in HANSASTRASSE 27C, MUNCHEN 80686, Germany, DE129515865,

6.   ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG BONN/RHEIN-SIEG GMBH (SWB EnW) GMBH, HRB8421, established in WELSCHNONNENSTRASSE 4, BONN 53111, Germany, DE812757353,

7.     ELEKTRO CELJE D.D. (ELEKTRO CELJE D.D.), 5223067000, established in Vrunceva ulica 2A, CELJE 3000, Slovenia, SI62166859,

8.     BOCHOLTER ENERGIE UND WASSERVERSORGUNG GMBH (Bocholter Energie- und Wasserversorgung) GMBH, HRB7773, established in KAISER WILHELM STR 1, BOCHOLT 46397, Germany, DE124167939.


NEDO


V Elektro Celje je v teku projekt NEDO, ki bazira na slovensko–japonskem partnerstvu. Ob zaključku leta 2016 sta ELES in japonski NEDO (New Energy and Industrial Development Organization) podpisala sporazum o sodelovanju na področju pametnih omrežij in pametnih skupnosti.  V skladu s sporazumom se je v podjetju Elektro Celje pričel odvijati demonstracijski projekt v katerega so vključeni slovenski in japonski partnerji. Vloge partnerjev so naslednje:

  • podjetje HITACHI razvija napredni integrirani sistem za upravljanje distribucijskega omrežja. Nabor funkcij integriranega sistema pokriva področje regulacije napetosti, sistem za avtomatsko detekcijo in lociranje izpadov ter sistemsko storitev za ELES, ki jo predstavlja konservativna redukcija napetosti.
  • slovenski partnerji KOLEKTOR, STELKOM, FELJ, FERI in EIMV v sklopu demonstracijskega projekta razvijajo komplementarne funkcionalnosti za regulacijo napetosti v NN omrežju in obratovanja v zanki v SN omrežju. Slovenski partnerji bodo vzpostavili tudi potrebno komunikacijsko infrastrukturo ter platformo in programske rešitve za integracijo vseh navedenih tehnologij, ki bazirajo na CIM standardu.
  • Elektro Celje zagotavlja realni poligon za vgradnjo opreme ter uporabo in evaluacijo navedenih tehnologij.

Z vzpostavitvijo demonstracijskega projekta se pričakuje vpliv na boljšo prilagodljivost distribucijskega omrežja za vključevanje razpršenih virov, kvalitetnejše obvladovanje napetostnih profilov, zmanjšanje izgub pri prenosu električne energije ter neposreden vpliv na izboljšanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo. 

Nazaj na seznam