Javna naročila distribucijskih podjetij


Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravljajo s ciljem gospodarne nabave blaga, izvedbe storitev ali gradenj. Distribucijska podjetja so kot naročnik na področju javnega naročanja zavezana oddajati javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. 


V nadaljevanju vam omogočamo vpogled v portale javnih naročil in javnih naročil male vrednosti vseh petih distribucijskih podjetij.