NOVICE IN DOGODKI

Znane so tarifne postavke omrežnine za leto 2024

objavljeno

S 1. julijem 2024 se začne uporabljati nov način obračunavanja omrežnine. V praksi to pomeni različno prerazporeditev stroškov med odjemne skupine končnih uporabnikov.

Tipični gospodinjski odjemalec (poraba približno 4000 kWh na leto) bo tako na letni ravni plačal za 2,41 EUR oz. 1 % manj omrežnine. Približno enak učinek bo tudi pri malih poslovnih odjemalcih. Če bi nov obračun omrežnine veljal celo leto, bi ta odjemalec na letnem nivoju, ob nespremenjeni rabi omrežja, plačal 11,91 EUR oz. 5 % manj omrežnine kot v letu 2023. Nov obračun omrežnine  odjemalcem ponuja možnost še večje optimizacije stroškov iz naslova omrežnine.

Ostali poslovni odjemalci bodo zaradi novega obračuna omrežnine na letnem nivoju ob nespremenjeni rabi omrežja plačali med 9 do 15 % več omrežnine kot v letu 2023, pri čemer predstavlja omrežnina v končnem strošku oskrbe za energijo pri teh odjemalcih bistveno manjši delež kot pri gospodinjskih odjemalcih, npr. pri največjih poslovnih odjemalcih znaša ta delež manj kot 4 % končnega stroška oskrbe z električno energijo.

Več informacij je na voljo na spletni strani Agencije za energijo, www.uro.si

Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene - URO

 

Nazaj