NOVICE IN DOGODKI

Poročilo o poškodbah na distribucijskih podjetjih

objavljeno

V letu 2023 je elektrodistribucijska podjetja (EDP) prizadelo več hujših naravnih ujm večjih razsežnosti, ki so povzročile številne okvare na distribucijskem elektroenergetskem omrežju. Pri tem je nastala večja gmotna škoda, ki jo bodo EDP pokrivala deloma z zavarovalninami, deloma z lastnimi sredstvi vzdrževanja ter s prerazporeditvami v načrtih investicijskih vlaganj. Pri odpravi posledic ujm je bilo angažiranih veliko lastnih zmogljivosti kot tujih podizvajalcev. Za začasno napajanje uporabnikov so se uporabljali tudi dizelski agregati. Na podlagi vseh teh dejstev je skupščina GIZ DEE naložila delovni skupini za tehnične zadeve, da pripravi skupno poročilo vseh EDP o posledicah in aktivnostih ob vremenskih ujmah v letu 2023.

 

Skupno poročilo

Nazaj