NOVICE IN DOGODKI

Za nami je vremensko zahteven teden, okvare tudi na distribucijskem omrežju

objavljeno

Največ težav pri odpravljanju okvar povzročajo podrta drevesa ob srednjenapetostnih daljnovodnih povezavah, ki onemogočajo dostop do poškodovanih območij. Uporabnikom svetujemo, da se v primeru ponovnih neurij ne gibajo v bližini poškodovanih elektroenergetskih objektov in naj jih ne poskušajo popravljati sami. Napake in okvare na omrežju lahko sporočajo tudi na 112.

V nadaljevanju predstavljamo stanje in škodo po distribucijskih podjetjih:

Elektro Celje

s prvimi posledicami neurja in prekinitvami dobave električne energije  so se ukvarjali že od 12. julija 2023 naprej. Začelo se je na Koroškem, predvsem na področju Vuzenice in Črne na Koroškem. Največ okvar so imeli na srednjenapetostnem in nizkonapetostnem omrežju ter transformatorskih postajah. Skoraj dnevno so se pojavljala nova neurja na različnih lokacijah in sicer na področju Koroške in Zgornje Savinjske doline, Velenja in Topolšice. Največji obseg poškodb omrežja se je zgodil v obdobju med 18. in 20. julijem 2023 na širšem celjskem območju. Najhuje je bilo v občini Vojnik, kjer je močan veter poškodoval preko 200 raznih objektov in tudi električno omrežje. Elektro Celje je v vsem tem obdobju imelo na terenu vse razpoložljive ekipe, ki so jih selili po terenu glede na stanje naprav. Pri delu jih je ovirala tudi nedostopnost cest. Škodo ocenjujejo na ca. 800.000 EUR. Končno škodo je težko oceniti, ker se neurja nadaljujejo. Aktualne novice so na voljo na tej povezavi.

Elektro Gorenjska

Čeprav ima podjetje že več kot 87 % nizkonapetostnega omrežja in skoraj 69 % omrežja na srednjenapetostnem nivoju pod zemljo, so podrta drevesa poškodovala več kot 5.000 metrov daljnovodnih žic (vodnikov), 10 drogov in preko 50 izolatorjev. Brez električne energije so tako v nočnem neurju v četrtek, 13. julija 2023 ostala območja v Železnikih, Bohinju, Zg. Jezersko, vasi v okolici Podnarta, prav tako območje Uskovnice in Pokljuke. Dnevno neurje, ki je divjalo v sredo, 19. julija 2023, predvsem močan veter, pa je največ škode na omrežju povzročil v Radovni. Podrta drevesa so poškodovala vodnike in stebre tudi na območju Preddvora, Tržiča, Besnice in na ostalih višje ležečih in težje dostopnih lokacijah. Ekipe so začenjale z odpravo napak in vzpostavljenem rezervnega napajanja že v zgodnjih jutranjih urah, na terenu so ostajale vse do pozne noči. Ekipe so vsem uporabnikom na Gorenjskem v najkrajšem možnem času zagotovile preskrbo z elektriko. Preskrba je bila motena hkrati največ 5.000 uporabnikom. Poškodbe so bile predvsem na srednjenapetostnem nivoju, po prvih ocenah škoda znaša okrog 200.000 EUR. Aktualne novice so na voljo na tej povezavi.

Elektro Ljubljana

V sredo, 19. julija 2023, so v popoldanskih urah zaradi prehoda močne nevihtne linije beležili izpade električne energije na celotnem območju Elektra Ljubljana. Brez električne energije je ostalo 35.000 uporabnikov, največ na območju DE Ljubljana okolica, DE Novo mesto in DE Kočevje. Do večernih ur so uspeli zagotoviti električno energijo večini uporabnikom, brez elektrike je ostalo le še slabih 10.000 uporabnikov omrežja. Neurje z močnim vetrom je podrlo drevesa tudi na daljnovode, pri čemer je prišlo do pretrgov vodnikov in porušenih stojnih mest. V preteklem tednu in zadnjih nevihtnih dneh je bilo na območju Elektra Ljubljana poškodovanih 39,5 km srednjenapetostnih vodov in 11,4 km nizkonapetostnih vodov. Vse ekipe so bile na terenu, in okvare odpravljale. Sanacija pa bo zaradi velike količine okvar trajala še nekaj časa. Ocenjujejo, da je na omrežju Elektra Ljubljana za približno 952.000 EUR škode. Aktualne novice so na voljo na tej povezavi.

Elektro Maribor

Neurja, ki so se vrstila od 13. do 25. julija 2023, so močno prizadela severovzhodni del Slovenije. Povzročila so okvare tako na srednje kot tudi na nizkonapetostnem omrežju. V najbolj kritičnem razmerah je bilo tako brez napajanja okoli  50.000 uporabnikov, oz. več kot 1300 transformatorskih postaj, kar predstavlja več kot tretjino vseh transformatorskih postaj, ki jih družba oskrbuje. Dodaten izziv je predstavljal razmočen in nedostopen teren. Pri tem so bila prizadeta območja vseh njihovih območnih enot (Maribor z okolico, Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Murska Sobota). Na terenu so bile vse razpoložljive monterske ekipe družbe Elektro Maribor, prav tako zunanji izvajalci, ki so se trudile čimprej zagotoviti uporabnikom napajanje z električno energijo. O izpadih in okvarah na omrežju so obvestili tako lokalne skupnosti, Center za obveščanje in civilno zaščito. Po njihovi oceni bo škoda ranga nekaj milijonov EUR. Aktualne novice so na voljo na tej povezavi.

Elektro Primorska

Številna neurja so v drugi polovici julija povzročala prekinitve dobave električne energije na številnih napravah distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektra Primorska. Največ škode so naredila podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice. Ekipe so sproti odpravljale napake, vendar je bilo zaradi pogostih neviht delo oteženo. Na pomoč so prihajale intervencijske ekipe tudi iz drugih nadzorništev, kjer zaradi vremena ni bilo večjih težav. Največ okvar je bilo v hribovitih predelih, kjer je tudi teren zahtevnejši, še posebej na Tolminskem, Kobariškem, nekaj tudi na Bovškem. Težave smo v teh dneh beležili tudi na Idrijskem, Cerkljanskem in Kanalskem. Preskrba je bila zaradi vremena motena tudi na Pivškem in v Ilirski Bistrici. Naše ekipe so skušale odjemalcem v čim krajšem času zagotoviti normalno preskrbo z električno energijo, kjer to ni bilo mogoče, pa smo namestili agregate in naslednji dan nadaljevali z delom. Trenutno je težko oceniti škodo, saj se bodo, kot kaže, neurja še pojavljala. Pred močnim neurjem s točo znaša groba ocena škode na napravah okoli 500.000 EUR. Aktualne novice so na voljo na tej povezavi.

Na tem mestu bi radi podali pohvalo vsem ekipam in zunanjim partnerjem za požrtvovalnost in vse napore, ki so jih vložili in jih še vlagajo. Opravljajo izredno zahtevno delo, vendar na tem mestu velja izpostaviti, da je njihova varnost na prvem mestu. Verjamemo, da lahko opravljajo svoje delo dobro le takrat, ko vsi upoštevamo varnostna pravila in sprejete protokole. Varnost je na prvem mestu. Zato je ključnega pomena, da se napake na omrežju lahko začnejo odpravljati takrat, ko vremenske razmere to dopuščajo.

 

Nazaj