NOVICE IN DOGODKI

Odgovornost do odjemalcev v novih razmerah

objavljeno

Elektrodistribucijska podjetja smo pripravila zbornik, v katerem smo povzela aktualna dogajanja v elektrodistribucijskih podjetjih v letu 2019. Več kot 3000 zaposlenih skrbi za zanesljivo in kakovostno preskrbo uporabnikov z električno energijo in za razvoj področja.
Veselimo se srečanja z vsemi vami na naslednji, šesti strateški konferenci!

Zbornik je na voljo tudi na spletni strani združenja, na naslednji povezavi: http://www.giz-dee.si/Portals/0/Slovenska-distribucija-2020.pdf

Nazaj