NOVICE IN DOGODKI

Zanesljiva preskrba z električno energijo tudi v kriznih razmerah

objavljeno

Elektrodistribucijska podjetja z ukrepi in medsebojnim sodelovanjem za zanesljivo preskrbo z električno energijo tudi v kriznih razmerah.

Ljubljana, 13. marec 2020 – Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (katerega člani so Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska) je prevzelo koordinacijo poenotenja ukrepov za zagotovitev kritičnega kadra v vseh petih elektrodistribucijskih podjetjih za nemoteno izvajanje nalog gospodarske javne službe (GJS) distribucije električne energije v Republiki Sloveniji. Tako bodo podjetja organizirano zmanjšala vpliv koronavirusa na delovanje distribucijskega sistema. V okviru združenja je bil sprejet tudi sklep, da si elektrodistribucijska podjetja začasno izmenjujejo ključni kader v primeru pomanjkanja v katerem izmed podjetij.

 

Elektrodistribucijska podjetja so širitev okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prepoznala kot grožnjo zagotavljanju nemotene oskrbe z električno energijo končnim odjemalcem, zaradi česar so v skladu z načrti že sprejela ukrepe, ki so potrebni za nadaljnjo nemoteno distribucijo električne energije. 

V GIZ distribucije električne energije aktivno spremljajo informacije ter navodila, ki jih v zvezi s pojavom virusa SARS-CoV-2 podajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje ter drugi pristojni organi. Tako so sprejeli potrebne preventivne ukrepe za omejevanje okužb zaposlenih. Pripravljen je tudi načrt za zagotovitev nemotenega opravljanja delovnih procesov družb, pri čemer sprejete ukrepe redno prilagajajo, sorazmerno glede na razmere ter navodila pristojnih organov. 

Predsednika skupščine Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije in predsednika uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribiča so imenovali za kontaktno osebo za Civilno zaščito za vsa elektrodistribucijska podjetja.

Sprejeti ukrepi so se do sedaj izkazali kot učinkoviti in elektrodistribucijska podjetja situacijo v celoti obvladujejo. Tudi v naslednjih tednih bodo aktivno spremljali potek dogodkov ter procese ustrezno prilagajali nastalim razmeram tako, da bodo končnim uporabnikom zagotavljali kakovostno in neprekinjeno napajanje z električno energijo. 

Nazaj