NOVICE IN DOGODKI

Krepitev sodelovanja slovenske in hrvaške distribucije se nadaljuje tudi na operativni ravni

objavljeno

Celje, 16. 2. 2018 - V petek, 16. 2. 2018, so se predstavniki Operaterja distribucijskega omrežja Hrvaškega elektrogospodarstva (HEP-ODS) in delovna skupina za tehnične zadeve, v kateri so predstavniki vseh petih slovenskih podjetij za distribucijo električne energije, v Celju sestali na operativni ravni z namenom krepitve že obstoječega sodelovanja, vključno z medsebojno izmenjavo dobrih praks in sodelovanja v projektih. Srečanja so se na hrvaški strani udeležili mag. Davor Sokač, pomočnik direktorja HEP-ODS, s sodelavcema g. Goranom Piškurjem in g. Renatom Ćućićem.

Uvodoma je predsednik skupščine, mag. Boris Sovič, predstavil delovanje gospodarskega združenja za distribucijo energije (GIZ DEE), mag. Davor Sokač, pomočnik direktorja HEP-ODS, pa je v nadaljevanju predstavil organiziranost HEP skupine. Obe strani sta izmenjali tehnične izkušnje, mag. Boštjan Turinek je predstavil delovanje delovne skupine za tehnične zadeve, g. Boris Strle je predstavil tehnične smernice gradnje omrežij (tipizacijo GIZ), na drugi strani pa g. Renato Ćućić tipizacijo HEP.

V konstruktivnem vzdušju so se predstavniki slovenske in hrvaške elektrodistribucije dogovorili o krepitvi sodelovanja tudi v prihodnje, s poudarkom na strokovnem sodelovanju ekspertnih skupin in izmenjavi dobrih praks.

Foto: arhiv Elektro Celje

Nazaj