NOVICE IN DOGODKI

Brez naprednega in zanesljivega elektrodistribucijskega sistema ni energetske prihodnosti

objavljeno

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco, na kateri bodo predsedniki uprav vseh petih slovenskih distribucij električne energije predstavili svoje poglede na gradivo za Energetski koncept Slovenije, ki je bilo dano v javno obravnavo.

Energetski koncept Slovenije lahko pomembno sooblikuje prihodnost Slovenije. Gre za osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj tudi področja distribucije električne energije ter preskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo. Potencial Energetskega koncepta Slovenije za energetiko, gospodarstvo, okolje in razvoj slovenske družbe je velik. Zato so podjetja za distribucijo električne energije skrbno preučila gradivo, razpravo o EKS, ki jih je pripravilo pristojno ministrstvo, ter v tej zvezi pripravila pripombe in predloge, ki so povezani z distribucijo električne energije in ključni za prehod v nizkoogljično družbo.
 

Novinarska konferenca bo

13. septembra 2017 ob 11. 00 uri
v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana na Slomškovi ulici 18 v Ljubljani.
 

Prisluhnili bomo mnenjem vodilnih predstavnikov slovenske elektroenergetike:

mag. Boris Kupec, Elektro Celje
mag. Bojan Luskovec, Elektro Gorenjska
mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana
mag. Boris Sovič, Elektro Maribor
Uroš Blažica, Elektro Primorska


Vabljeni!

mag. Boris Sovič
predsednik skupščine GIZ
distribucije električne energije

Prosimo vas, da svojo prisotnost zaradi lažje organizacije sporočite na info@giz-dee.si.

Nazaj