USTANOVITELJI ZDRUŽENJA

 

Eletro Celje - članica GIZ DEE  ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje 
        
Elektro Gorenjska - članica GIZ DEE   ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj,  
        
Elektro Ljubljana - članica GIZ DEE   ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ljubljana,  
         
Elektro Maribor - članica GIZ DEE
  ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor, 
         
Elektro Primorska - članica GIZ DEE
  ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica.