Projekti GIZ

 

  1. Standardizacija in tipizacija na vseh področjih delovanja. 

  2. Razvojni projekti za uvajanje novih tehnologij v distribucijski elektroenergetski dejavnosti. 

  3. Projekti poenotenja informacijskega sistema.

  4. Izobraževanja.