NOVICE IN DOGODKI

Razvoj omrežij, digitalizacija in kibernetska varnost

objavljeno

Sporočilo za javnost - osma seja skupščine GIZ distribucije električne energije

Razvoj omrežij, digitalizacija in kibernetska varnost

Ljubljana, 22.9.2017 - Skupščina GIZ distribucije električne energije, ki ji od 1. 7. 2017 predseduje mag. Boris Sovič, se je v petek, 22. 9. 2017, sestala na svoji osmi redni seji v Ljubljani. Na seji so skupaj s predstavniki družbe SODO d.o.o. obravnavali Razvojni načrt za naslednje desetletno obdobje (2019 - 2028).

Nov razvojni načrt namenja še večji poudarek mrežni integraciji električne mobilnosti in ogrevanju ter priključevanju distribuiranih virov (mala in mikro proizvodnja). Velik poudarek daje izgradnji robustnega in pametnega omrežja s poudarkom na razvoju nizkonapetostnega omrežja. Razvojni načrt tako sledi usmeritvam osnutka Energetskega koncepta Slovenije za prehod v nizkoogljično družbo. Skupščina GIZ DEE pričakuje, da bo Energetski koncept Slovenije sprejet v razumnem času in da bodo pripravljavci podjetjem tudi razkrili podatke iz analize, na kateri temelji Energetski koncept Slovenije in kateri predstavljajo tudi vhodne podatke za pripravo razvojnih načrtov. 

Na seji skupščine so obravnavali tudi potek implementacije nove programske podpore. Podjetja sodelujejo pri razvoju digitalnih platform za izboljšanje uporabniške izkušnje končnega uporabnika in učinkovitosti poslovanja. Intenzivna uporaba orodij za upravljanje sredstev in poslovnih informacijskih sistemov je v polnem teku, potrebno pa je dodatno redefinirati poslovne modele, da bodo le-ti ustrezali novi digitalni paradigmi. Intenzivna digitalizacija procesov in orodij prinaša številne prednosti končnim uporabnikom ter podpira napredne procese kot so e-Mobilnost.

Velika stopnja tveganja, ki jo predstavljajo kibernetski napadi, so podjetja vodila k skupnemu pristopu zagotavljanja kibernetske varnosti. Podjetje Informatika d.d. izvaja aktivnosti za vzpostavitev varnostno operativnega centra, ki bo zajemal tako kibernetsko kot tudi fizično varnost infrastrukture. Zagotavljanje ustrezne ravni varnosti je pomemben segment poslovanja. Še posebej je pomemben za podjetja, ki opravljajo kritične storitve na kritični infrastrukturi. Vzpostavitev varnostno operativnega centra bo pomembno vplivala na kakovost in zanesljivost oskrbe uporabnikov z električno energijo.

 

Nazaj